Skip to main content
Elimschool

Elimschool

Bron voor een kansrijke toekomst!

BRON VOOR EEN KANSRIJKE TOEKOMST!

De organisatie

Groepen

In augustus 2020 telt de school acht reguliere groepen. Wij starten met twee heterogene kleutergroepen. Oudste, middelste en jongste kleuters zitten bij elkaar in een groep. Er is een onderbouw en een bovenbouw. Wij spreken over de onderbouw groep 1 tot en met groep 4 en de bovenbouw groep 5 tot en met 8. Naast de reguliere groepen hebben we een taalklas voor leerlingen die minder dan één jaar in Nederland zijn. Lees hier meer over onze taalklas.

Team
Het management
Het managementteam bestaat uit de directeur en MT-leden. 

De leerkrachten
Het team bestaat uit enthousiaste en deskundige leerkrachten. Een aantal leerkrachten heeft een speciale taak in de school. Er zijn binnen het team twee intern begeleiders, zij coördineren de zorg. Verder is er specialisme voor: hoogbegaafdheid, gedrag, NT2 onderwijs, bewegingsonderwijs en ICT.

Onderwijsondersteunend personeel
Secretarieel ondersteuner
Op twee dagen in de week is er iemand aanwezig die het team ondersteunt.

Studenten
Onze school biedt Pabo-studenten de gelegenheid ervaring in de praktijk op te doen. Zo kan het voorkomen dat een kind gedurende een korte of langere periode van deze studenten les krijgt, daarbij altijd begeleid door de verantwoordelijke groepsleerkracht. Voor het voortgezet onderwijs bieden wij maatschappelijke stageplaatsen aan. Onze school biedt Pabo-studenten de gelegenheid ervaring in de praktijk op te doen. Zo kan het voorkomen dat een kind gedurende een korte of langere periode van deze studenten les krijgt, daarbij altijd begeleid door de verantwoordelijke groepsleerkracht. Voor het voortgezet onderwijs bieden wij maatschappelijke stageplaatsen aan. 

Managementteam
Het managementteam leidt alle ontwikkelingen op school. Het doel is om alle ontwikkelingen en activiteiten aan te sturen. Alle werkgroepen en commissies fungeren als professionele leergemeenschappen. Hierin wordt werken, leren en ontwikkelen samengevoegd.

Onderwijskundige Commissies
Er zijn diverse onderwijskundige commissies actief die zich richten op afzonderlijke ontwikkelingen op onderwijskundig gebied binnen de school. Deze commissies vloeien voort uit het schoolplan en het schooljaarplan wat aan het begin van elk schooljaar wordt vastgesteld in samenspraak met de MR.

Werkgroepen
De werkgroepen houden zich bezig met de organisaties van de diverse activiteiten gedurende het schooljaar. Te denken valt hierbij aan schoolreisjes, de Kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerst, Pasen.

Bouwoverleg
Om de doorgaande lijn in de gaten te houden en de kwaliteit van het onderwijs hoog te houden wordt een aantal keer per jaar met de bouw bij elkaar gezeten. Hier worden zaken die het onderwijs in de klas aangaan met elkaar besproken. Zowel op cognitief gebied als op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt groepsdoorbrekend met elkaar gesproken

 

Organisatie

Contactgegevens

  Van Beethovenlaan 31
2912 VK Nieuwerkerk a/d IJssel
  0180-312706
  Judith de Jong - van Vugt (directeur)
  elimschool@pcponwk.nl