Kwaliteit

Kwaliteit

 

De maatschappij verandert voortdurend dus ook het onderwijs. Nieuwe ontwikkelingen zorgen voor kwaliteitsverbeteringen van het onderwijs en schoolklimaat. Wij werken elke dag aan het verbeteren van de kwaliteit door middel van continu verbeteren. Dat betekent dat we voor elke activiteit planmatig en doelgericht aan de slag gaan. We monitoren ons handelen en meten onze kwaliteit. Vastgelegde evaluatiemomenten zorgen voor bewaking van de kwaliteit.

Een belangrijke factor vormen de mensen die voor de klas staan. Zij zorgen ervoor dat de kinderen graag naar school gaan en veel leren. De leerkrachten besteden veel tijd aan samenwerking en overleg. Het didactisch en pedagogisch handelen wordt regelmatig geëvalueerd en daaruit vloeien nieuwe afspraken voort over na- en bijscholing.

Er wordt steeds voor een aantal jaar een veranderingsplan opgesteld, hetgeen is vastgelegd in het schoolplan. Hieruit wordt per schooljaar een jaarplan gedestilleerd, waarin het plan van aanpak voor het aankomende schooljaar beschreven staat. Door het volgen van cursussen en nascholing wordt de kennis van de leerkrachten telkens uitgebreid om beter te kunnen inspelen op hulpvragen van leerlingen.

Contact

Van Beethovenlaan 31

2912 VK Nieuwerkerk a/d IJssel 
tel: 0180 - 31 27 06


email: elimschool@pcponwk.nl

 

Elimschool: een bron voor een kansrijke toekomst