Skip to main content
Elimschool

Elimschool

Bron voor een kansrijke toekomst!

BRON VOOR EEN KANSRIJKE TOEKOMST!

Waar staat onze school voor?

Onze Missie

Onze school heet de Elim. Deze plaatsnaam komt uit de Bijbel en is de naam van een oase met twaalf waterbronnen en zeventig palmbomen.

Het staat voor een veilige plek waar we met positiviteit, liefde en aandacht onze leerlingen laten ontwikkelen. 

Kernwaarden

Vertrouwen

Vertrouwen

Vertrouwen

Op de Elimschool voel je je veilig, mag je jezelf zijn en zien we ieder kind met liefde en aandacht.

Verbinding

Verbinding

Verbinding

Op de Elimschool vormen leerlingen, ouders en team een gemeenschap. Wij zijn van elkaar afhankelijk en op elkaar aangewezen. Wij doen het samen.

Verdieping

Verdieping

Verdieping

Waar professionals werken aan toekomstgericht onderwijs. Waar hoofd, hart en handen centraal staan. Waar we verschillen respecteren. Waar we samenwerken en leren door te doen.

Visie

In ons toekomstgerichte onderwijs op de Elim zijn wij een weerspiegeling van de samenleving, waarbij we oog hebben voor iedereen die bij de Elim betrokken is. We maken gebruik van elkaars talenten. De Bijbel is onze bron.

In ons didactisch handelen is er een doorgaande lijn en geven wij eenduidige instructie, passend bij onze leerlingen. Daarbij stimuleren we de leerlingen om te leren ‘leren’ en voelen zij zich verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. We helpen elkaar, samen staan we sterk!

Als team zien wij elkaar, hebben respect voor verschillen. Ieder teamlid draagt bij in zijn/haar kracht of talenten. Hierbij vertrouwen wij elkaar en durven onszelf kwetsbaar op te stellen. Daardoor creëren wij een veilige sfeer, waarin feedback gegeven en ontvangen wordt.

Ons motto is: ‘Elke dag een beetje beter’.

Wij communiceren op tijd, duidelijk, transparant en opbouwend naar elkaar.  In onze samenwerking werken wij vanuit de driehoek: leerling, ouder en leerkracht. 

 

Ons onderwijs

Contactgegevens

  Van Beethovenlaan 31
2912 VK Nieuwerkerk a/d IJssel
  0180-312706
  Judith de Jong - van Vugt (directeur)
  elimschool@pcponwk.nl