Skip to main content
Elimschool

Elimschool

Bron voor een kansrijke toekomst!

BRON VOOR EEN KANSRIJKE TOEKOMST!

Taalklas

De taalklas  

Naast onze acht reguliere groepen hebben we een taalklas op de Elimschool. In deze klas zitten maximaal 15 leerlingen die minder dan één jaar in Nederland zijn en de taal nog niet spreken. Deze gemêleerde groep bestaat uit kinderen van arbeidsimmigranten, expats, vluchtelingen en statushouders. Het is een verrijking voor onze school om leerlingen vanuit andere culturen te verwelkomen!

De leerlingen volgen de gehele week onderwijs in deze taalklas. Binnen ongeveer veertig weken worden de leerlingen zo goed mogelijk voorbereid op de overstap naar het reguliere basisonderwijs. Daarbij ligt de nadruk op het taal redzaam worden in de Nederlandse taal en de Nederlandse maatschappij. Wanneer de leerlingen uitstromen, stromen zij in op een reguliere school in de gemeente Zuidplas.  

Aanmelden voor deze taalklas kan via de directie van de Elimschool. Klik hier voor meer informatie. 

Language classBeside our eight regular classes we have a language class at the Elimschool. Learners in this class are residing less than 12 months in the Netherlands and have no or very limited knowledge of the Dutch language. It is a varied group with a maximum of 15 learners. The learners are children of immigrant workers, expats or refugees. It is an enrichment for our school  to welcome children from different cultural backgrounds! 

The language class is a fulltime facility. The learners attend the class five days a week. Within approximately forty weeks learners are prepared to transfer to a regular Dutch class. The emphasis in the language class is to learn to speak and read basic Dutch and get to know the Dutch (school)culture. When leaving the language class, learners transfer to a regular Dutch class at any of the schools in Zuidplas.  

Please contact the principal of the Elimschool for more information and to register for this class. Click here for more information.