Kennismaken en aanmelden

Kennismaken en aanmelden

 

Kennismaken en aanmelden? Daar nemen we de tijd voor!

De basisschoolperiode is een behoorlijk stuk van je leven. Voor kinderen maar ook voor ouders. Acht jaar lang, 40 weken per jaar. In totaal vertrouwen ouders hun kind(eren) meer dan 8000 uren toe aan de zorg van de leerkrachten van de basisschool. Voor iedere ouder is het kiezen van een school voor hun zoon/dochter een grote en bijzondere stap. Het is spannend, het is nieuw en veelal onbekend.

Aanmelding

Wij zijn een protestants-christelijke basisschool. Ieder kind is welkom als ouders de uitgangspunten, doelstellingen en visie van de school onderschrijven. Voor een kind wordt aangenomen, vindt eerst een kennismakingsgesprek plaats tussen de ouders en de schoolleiding. Een rondleiding door de school hoort hier uiteraard bij. Na het gesprek kunnen ouders besluiten om over te gaan tot inschrijving. Zij ontvangen een aanmeldformulier en leveren deze ingevuld in bij de school. Ouders ontvangen hiervan een bevestiging. Pas als deze is verstuurd, is de inschrijving definitief en staat uw kind officieel ingeschreven op de Elimschool.

Als een kind van een andere basisschool komt, gaan wij ervan uit dat de huidige basisschool op de hoogte is van de wens om over te stappen naar een andere school. Er wordt daarnaast ook altijd door ons contact opgenomen met de vorige school.

Toelating

Om als leerling te worden toegelaten tot de basisschool moet het kind de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt. Eerder beginnen is niet toegestaan. Als voorbereiding op de basisschool worden voorafgaand aan de 4e verjaardag maximaal 5 wenmomenten afgesproken. Dit gebeurt in overleg met de leerkracht. 

Contact

Van Beethovenlaan 31

2912 VK Nieuwerkerk a/d IJssel 
tel: 0180 - 31 27 06


email: elimschool@pcponwk.nl

 

Over de Elim

“De Elim is nooit saai. Het is ook een mooie en kleurige, moderne, school.”
(Isabel)
Elimschool: een bron voor een kansrijke toekomst