Skip to main content
Elimschool

Elimschool

Bron voor een kansrijke toekomst!

BRON VOOR EEN KANSRIJKE TOEKOMST!

Schooltijden onderbouw en bovenbouw

Schooltijden

We starten de dag om 8.30 uur en zijn uit om 14.00 uur. De inloop groep 1/2 is vanaf 8.20 uur en de inloop vanaf groep 3 is 8.25 uur.

Lunch in de groepen

Het 5 gelijke dagen model op de Elimschool houdt in dat alle leerlingen op school eten. Het eten gebeurt in de klas onder begeleiding van de eigen leerkracht. Voor het eten wordt gebeden en gedankt. Dit geldt voor alle groepen. Voor het eten is 15 minuten de tijd. Dit is voor de leerlingen pauze. De leerkrachten in de groep 1- 4 mogen de lunchtijd verlengen omdat de leerlingen van die leeftijd nog niet zo snel kunnen eten. Dit kan voor sommige leerlingen in de midden- bovenbouw ook nodig, hier willen we soepel mee omgaan, we bekijken wat nodig voor de leerlingen en de leerkrachten.

Eten en drinken

Eten en drinken wordt door de leerlingen zelf meegenomen en er wordt verwacht dat het eten en drinken gezond is. Van ouders wordt verwacht dat ze hier op een verstandige en verantwoordelijke wijze invulling aan geven voor zowel hun eigen kind als naar de groep toe. Drinken (denk aan zuivel) kan in de koelkast gezet worden. Hiervoor zullen mandjes beschikbaar komen die door de klassendienst in de koelkast gezet en eruit kunnen worden gehaald.

Over de Elim

“Talenten probeer ik zichtbaar te maken en te ontwikkelen en die dan ook op school ingezet kunnen worden.” 
(Karin van Itterzon, leerkracht)

 

Schooltijden onder- en bovenbouw

Contactgegevens

  Van Beethovenlaan 31
2912 VK Nieuwerkerk a/d IJssel
  0180-312706
  Wilma Verdoold (directeur)
  elimschool@pcponwk.nl