Skip to main content
Elimschool

Elimschool

Bron voor een kansrijke toekomst!

BRON VOOR EEN KANSRIJKE TOEKOMST!

De schoolvereniging

 


De Elimschool is onderdeel van de Vereniging Protestants Christelijk Primair Onderwijs te Nieuwerkerk aan den IJssel, opgericht op 6 mei 1888. De vereniging telt drie scholen; De Rehoboth-, de Gideon- en de Elimschool. De vereniging streeft naar onderwijs van hoge kwaliteit. Het uitgangspunt daarbij is de Bijbel. De missie van de vereniging is: kinderen leren en opvoeden. We willen hen voorbereiden op de toekomst die hen wacht.

Onze pijlers daarbij zijn: liefde en aandacht, passend onderwijs en talentontwikkeling.

Liefde en aandacht staat voor de liefde van de leerkracht tot de kinderen en de aandacht voor hen. De leerkracht is een onderwijsprofessional die kinderen kennis bijbrengt. Echte kennisontwikkeling en -overdracht ontstaat daar waar er sprake is van relatie. Lesgeven vindt immers plaats vanuit ontmoeting. In die ontmoeting zijn liefde en aandacht leidende begrippen. Structuur, orde en grenzen stellen zijn belangrijk randvoorwaarden.

Passend onderwijs staat voor onderwijs dat aansluit bij dat wat het kind nodig heeft. Het kind ontvangt daardoor het onderwijs dat bij hem/haar past. De onderwijsbehoeften van de kinderen zijn hierbij leidend.

Talentontwikkeling staat voor de ontwikkeling van de aangeboren, natuurlijke vermogens van kinderen. Cognitief, creatief, sociaal of muzikaal. Bij die aangeboren natuurlijke vermogens sluiten we zoveel mogelijk aan om ze te ontwikkelen en te versterken.

 

Het Bestuur
Het dagelijks besturen van de Vereniging ligt in handen van het college van bestuur. Dit college bestaat uit drie leden waarvan één lid de titel directeur/bestuurder heeft. De directeur/bestuurder wordt benoemd door de Raad van Toezicht. De overige leden van het college van bestuur worden door de Algemene Ledenvergadering (ALV) benoemd. Jaarlijks wordt tenminste één algemene ledenvergadering gehouden waarin onder andere het beleid en de financiën besproken worden.

 

Lidmaatschap
Wanneer u de doelstelling en de grondslag van de Vereniging kunt onderschrijven, nodigen wij u uit om voor € 12,50- per jaar lid te worden. Zo geeft u blijk van betrokkenheid bij en steun voor onze drie protestants-christelijke scholen in Nieuwerkerk aan den IJssel.

Aanmelding hiervoor is mogelijk via de directeur of rechtstreeks via het aanmeldingsformulier op de site van de vereniging.

Over de Elim

“Mijn kinderen kunnen zichzelf zijn, en zich ontwikkelen naar hun mogelijkheden. Dat kan doordat de leerkrachten het serieus nemen, aandacht geven aan waar het kind mee komt.”
(Anita Rabbett, moeder van Anne en Kaidan)

 

De Schoolvereniging

Contactgegevens

  Van Beethovenlaan 31
2912 VK Nieuwerkerk a/d IJssel
  0180-312706
  Wilma Verdoold (directeur)
  elimschool@pcponwk.nl