Vreedzame school

 


De methode zie wij voor de sociaal emotionele ontwikkeling gebruiken is “De Vreedzame School”. Door gebruik te maken van deze methode willen wij kinderen opvoeden tot verantwoordelijke en actieve leden van de gemeenschap. Daartoe beschouwen wij de klas en de school als oefenplaats. Kinderen leren dat zij deel uitmaken van de gemeenschap die de klas en de school vormen en hoe zij daar een bijdrage aan kunnen leveren. Ze leren oog en oor te hebben voor anderen en zich verantwoordelijk te voelen voor het algemeen belang door initiatiefrijk, zorgzaam en betrokken te zijn. Wij willen onze leerlingen opvoeden binnen een democratische samenleving die gekenmerkt wordt door verschillen. Een samenleving waarin niet alleen rekenen en taal belangrijk is voor succes, maar juist ook sociale en emotionele vaardigheden. Omgekeerd is onze samenleving gebaat bij burgers die zich verantwoordelijk opstellen, die vaardig en vreedzaam om kunnen gaan met verschillen en conflicten. En dat geldt ook voor de school. Ook de school is gebaat bij actieve, zorgzame, initiatiefrijke en verantwoordelijke leerlingen. Dit bevordert niet alleen het plezier waarmee leerlingen en leerkrachten naar school gaan, maar zorgt ook voor een positief leer- en werkklimaat en daarmee voor een goed rendement. De Vreedzame School biedt de kinderen wekelijkse momenten, verdeeld in zes blokken:

1.     Wij horen bij elkaar            

(Groepsvorming)

2.     Wij lossen conflicten op

(Conflicthantering)

3.     Wij hebben oog voor elkaar

(Communicatie)

4.     Wij hebben hart voor elkaar

(Gevoelens)

5.     Wij dragen allemaal een steentje bij

(Verantwoordelijkheid)

6.     Wij zijn allemaal anders

(Diversiteit)

Contact

Van Beethovenlaan 31

2912 VK Nieuwerkerk a/d IJssel 
tel: 0180 - 31 27 06


email: elimschool@pcponwk.nl

 

Over de Elim

 “Het welbevinden van kinderen staat zeer hoog. Ze moeten zich veilig voelen op school, begrepen, ieder kind telt mee en doet mee.”
(Theo Legters, leerkracht)
Elimschool: een bron voor een kansrijke toekomst