Skip to main content
Elimschool

Elimschool

Bron voor een kansrijke toekomst!

BRON VOOR EEN KANSRIJKE TOEKOMST!

De organisatie van ons onderwijs

 

De groepen en de bouwen in de school
In augustus 2017 telt de school acht groepen. Wij starten met twee heterogene kleutergroepen. Oudste, middelste en jongste kleuters zitten bij elkaar in een groep. De school is opgedeeld in meerdere bouwen. Een bouw bestaat uit een aantal groepen. Wij spreken over de onderbouw, groep 1-2 tot en met groep 4, en de bovenbouw, groep 5 tot en met 8.

 

Het team
Het management
De directeur is parttime aanwezig. Het managementteam bestaat uit de directeur en drie MT-leden. De MT-leden zijn een aantal uur per week ambulant voor hun werkzaamheden. Door de parttime aanwezigheid van de directeur liggen verantwoordelijkheden voor schoolbrede taken ook bij de MT-leden en de teamleden.

De leerkrachten
Het team bestaat uit enthousiaste en deskundige leerkrachten. Een aantal leerkrachten heeft een speciale taak in de school. Er zijn binnen het team twee intern begeleiders, MT-leden, een plusklaskleerkracht, een remedial teacher, een cultuurcoördinator, een bewegingsonderwijscoördinator, een onderwijsspecialist, een rekencoördinator, een taalcoördinator en een ICT-coördinator.

 

Onderwijsondersteunend personeel
Secretarieel ondersteuner
Op drie dagen in de week is er iemand aanwezig die het team ondersteunt in haar werkzaamheden en daarnaast ook diverse huishoudelijke taken vervult.

Studenten
Onze school biedt Pabo-studenten de gelegenheid ervaring in de praktijk op te doen. Zo kan het voorkomen dat een kind gedurende een korte of langere periode van deze studenten les krijgt, daarbij altijd begeleid door de verantwoordelijke groepsleerkracht. Voor het voortgezet onderwijs bieden wij maatschappelijke stageplaatsen aan. Meestal worden deze ingevuld door oud-leerlingen die hand- en spandiensten in en om de school verrichten.

 

Overlegstructuren binnen de school
Onderwijskundige Commissies
Er zijn diverse onderwijskundige commissies actief die zich richten op afzonderlijke ontwikkelingen op onderwijskundig gebied binnen de school. Deze commissies vloeien voort uit het schoolplan en het schooljaarplan wat aan het begin van elk schooljaar wordt vastgesteld in samenspraak met de MR.

Werkgroepen
De werkgroepen houden zich bezig met de organisaties van de diverse activiteiten gedurende het schooljaar. Te denken valt hierbij aan schoolreisjes, de Kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerst, Pasen, etc. Zij worden daarin bijgestaan door de oudercommissie.

Bouwoverleg
Om de doorgaande lijn in de gaten te houden en de kwaliteit van het onderwijs hoog te houden wordt een aantal keer per jaar met de bouw bij elkaar gezeten. Hier worden zaken die het onderwijs in de klas aangaan met elkaar besproken. Zowel op cognitief gebied als op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt groepsdoorbrekend met elkaar gesproken.

Managementteam
Het managementteam leidt alle ontwikkelingen op school. Het doel is om alle ontwikkelingen en activiteiten aan te sturen. Alle werkgroepen en commissies fungeren als professionele leergemeenschappen. Hierin wordt werken, leren en ontwikkelen samengevoegd.

Over de Elim

“De Elim is nooit saai. Het is ook een mooie en kleurige, moderne, school.”
(Isabel)

 

Organisatie

Contactgegevens

  Van Beethovenlaan 31
2912 VK Nieuwerkerk a/d IJssel
  0180-312706
  Wilma Verdoold (directeur)
  elimschool@pcponwk.nl