Leerlingvolgsysteem

Leerlingvolgsysteem

 

Een derde manier om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken en te verbeteren is het volgen van de leerlingen in hun ontwikkeling door middel van het leerlingvolgsysteem, dat laat zien wat een kind in een bepaalde periode heeft geleerd. In de kleutergroepen worden de kinderen op vooraf vastgestelde ontwikkelingsgebieden geobserveerd en waar nodig begeleid. De ontwikkelingen worden in een digitaal leerlingvolgsysteem vastgelegd. Alle halfjaarlijkse toetsen in groep 3 tot en met 8 kennen een vaste normering en de toetsresultaten worden ook per leerling in het leerlingvolgsysteem ingevoerd. De resultaten worden daarna besproken door de leerkrachten met de intern begeleider.

Waar nodig wordt het onderwijs bijgesteld of extra hulp gegeven. Ouders kunnen altijd aan de groepsleerkracht van hun kind vragen naar de resultaten.

Contact

Van Beethovenlaan 31

2912 VK Nieuwerkerk a/d IJssel 
tel: 0180 - 31 27 06


email: elimschool@pcponwk.nl

 

Contact

Van Beethovenlaan 31

2912 VK Nieuwerkerk a/d IJssel 
tel: 0180 - 31 27 06
email: elimschool@pcponwk.nl

Elimschool: een bron voor een kansrijke toekomst